Loading
2015. 2. 5. 20:18 - Realfruit

[15.01.26] 프리츠 (Pritz) CBM 장고의 보톡스 직찍 by 쌩과일

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

동대문구민회관에서한 방송촬영 사진입니다

 

리허설인줄알고 가볍게 촬영했는데 본방이었다는..ㅠㅠ

 

 

하나 아리 슈아 유나

댓글을 입력하세요